PRISLISTE PR 01.01.2016

VVS TJENESTER EKSKL.MVA  INKL. MVA
Rørlegger pr. time  Virkedager mellom kl. 08.00 – 16.00 KR 680 KR  

850

Bruddgebyr  Pr. oppdrag KR 1300  KR  1625
Arbeid 100% utover ordinær arbeidstid  Kl.16.00 – 08.00 + Lørdag og søndag KR 1300 KR 1625
Hjelpemann  Virkedager mellom kl. 08.00 – 16.00 KR 595 KR 744
Minstetakst for serviceoppdrag på dagtid  Det inkluderer reise til og fra, samt oppmøte servicebil KR 1500 KR 1875
Servicebil  Pr. oppdrag/dag i Oslo og Akershus KR 490 KR 613
Utrykning Rørlegger i Oslo  Inntil en time på stedet mellom kl. 16.00 – 08.00 + Lørdag/Søndag + øvrige helligdager KR  

2890

KR 3613
Utrykning utover 1 time på stedet  Pris pr. påbegynt time KR 1500 KR 1875
Tillegg for utrykning på dagtid Virkedager mellom kl. 08.00 – 16.00 KR 1500 KR 1875
Åpning av grossist Ved henting av materiell mellom kl. 16.00 – 08.00 + Lørdag/Søndag + øvrige helligdager KR 2575 KR 3219
Tillegg ved montering av kundens eget utstyr Pris pr. påbegynt time KR 100 KR 125
Verkstedsmateriell/Forbruksmateriell Pr. oppdrag KR 55 KR 69

 

BRUK AV SPESIALVERKTØY
Pigg-maskin 1 Dag KR 272 KR 340
Fryseapparat 1 Dag KR 880 KR 1100
Pel klemme 1 Dag KR 256 KR 320
Kompressor 1 Dag KR 256 KR 320
Feinsag 1 Dag KR 272 KR 340
Mapress tang m/tilbehør 1 Dag KR 399 KR 499

 

SPYLEAVDELING
Høytrykkspyling dagtid Inntil 2 timer på dagtid KR 2900 KR 3625
Timetillegg høytrykkspyling Pr. time utover 2 timer på dagtid KR 1550 KR 1938
Høytrykkspyling Utrykning Høytrykkspyling inntil 2 timer mellom  kl. 16.00 – 07.30 + Lørdag/Søndag + øvrige helligdager KR 4568 KR 5710
Timetillegg høytrykkspyling Utrykning Pr. time utover 2 timer KR 1831 KR 2288
Høytrykkrensing Pr. time ink. sjekk m/kamera KR 2963 KR 4954
Rørinspeksjon Inntil 2 timer på dagtid KR 4784 KR 5980
Timetillegg rørinspeksjon Pr.time utover 2 timer på dagtid KR 1455 KR 1819
Lekkasjesøk Inntil 2 timer på dagtid (Gass tillegg i pris) KR 4992 KR 6240
Timetillegg Pr.time utover 2 timer på dagtid KR 1404 KR 1755
Trasè og stoppekransøk Inntil 2 timer på dagtid KR 4368 KR 5460
Timetillegg trasè og stoppekransøk Pr.time utover 2 timer på dagtid KR 1504 KR 1880
Hjelpemann Pr.time på dagtid KR 650 KR 813
Vannsuger Pr.oppdrag ved behov KR 899 KR 1124


Tidsberegning skjer fra bedriftens kontor.

Tid som faktureres inkluderer reise til og fra kunden og nødvendig tid til materielluttak, retur av materialer og avfallshåndtering.

Proff Rørlegger AS Tar betalt per kort terminal om annet ikke er avtalt. Ordre utleveres på stedet med arbeidsbeskrivelse og signatur fra begge parter. Fakturakopi ettersendes. Ved fakturering tilkommer administrasjonsgebyr på kr. 79.- eksl. mva.

 

Utrykninger betales per kort terminal. Ordre utleveres på stedet med arbeidsbeskrivelse og signatur fra begge parter. Fakturakopi ettersendes.

Ved fakturering tilkommer administrasjonsgebyr på kr. 79.- eksl. mva.